Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 6. 2009

Co je ŽIVOT bez LÁSKY ?

24. října 2010 v 8:43


 

 
sni-svuj-sen

Povinnost bez lásky činí člověka - mrzutým

Odpovědnost bez lásky činí člověka - bezohledným

Spravedlnost bez lásky činí člověka - tvrdým

Pravda bez lásky činí člověka - kritickým

Moudrost bez lásky činí člověka - prohnaným

Rozum bez lásky činí člověka - povýšeným

Sex bez lásky činí člověka - chlípným

Přívětivost bez lásky činí člověka - pokryteckým

Pořádek bez lásky činí člověka - malicherným

Důstojnost bez lásky činí člověka - domýšlivým

Majetek bez lásky činí člověka - lakomým

Víra bez lásky činí člověka - fanatickým


 

ŽIVOT bez lásky je NESMYSLNÝ !

 

 stránka se  průběžně  doplňuje

 

 

 sni-svuj-sen

 

 NEJPRVE S TROCHOU NADSÁZKY

Lenost - půl zdraví.

Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.

To, že jiní pracují, není ještě důvod, abys pracoval/a Ty.

Ztracenou chuť do práce nehledej.

Spis, který se do 30 dnů nevyřídí sám, nezasluhuje Tvoji pozornost.

Kdo nic nedělá, nic nezkazí, a proto zasluhuje prémie.

Pracoviště není hospoda, tak se tam nezdržuj celý den.

Stav se k práci tak, aby se i jiní měli kam postavit.

Kdyz Tě slabě platí, nemůžeš silně pracovat.

Práce šlechtí člověka, ale další šlechtice už nepotřebujeme.

 

 

 

*"Carpe diem - Užij dne. " Latinské přísloví

*Není na světě větší žal, než v neštěstí vzpomínat na šťastné chvíle*

 

 *Jsou otázky, na které se bojíme zeptat, protože se bojíme odpovědi*

*Když srdce krvání, zaměstnej mozek*

*V každé velké vině je ještě větší odpuštění*

*Když dítě držíš zkrátka - jsi tyran. Když mu dáš volnost - zanedbáváš je. Ať je to tak nebo tak, stejně tě nenávidí, stejně tě opustí*

*Pokud se nic neděje, nic se nenaučíme*

*Ten, kdo kritizuje, má určitě něco nového* *Jak chceš udělat někoho šťastným, když nejsi šťastný sám* 

 

Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdravý instinkt je pro.

SAMUEL BUTLER

V každém snu je skryta hořkost konce. A konec postrádá vlídnost naděje.

EDUARD PETIŠKA

Vždyť ten lidský život je hra kostkami: když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou.

PUBLIUS TERENTIUS AFER

Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás.

ANTIFÓN z Rhamnúntu

Nejlepší výchovy se dosahuje spíše tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách.

HONORÉ DE BALZAC

Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě, ať už je jakýkoli, se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost.

VISARION GRIGORJEVIČ BĚLINSKIJ

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje.

 

HENRI LOUIS BERGSON

Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu, jasný a krásný život ti leží u nohou. Tak vstaň a čiň se!

ANDREW CARNEGIE

Z příkladu jiných lidí se nauč, co máš dělat a co ne. Život jiných je naším učitelem.

MARCUS PORCIUS CATO starší

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života; nic nám ji, právě ji, nenahradí.

JOSEF ČAPEK

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme.

JOSEF ČAPEK

Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas.

KAREL ČAPEK

Je to zákon života: jakmile se před námi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty zavřené a nevšímáme si těch otevřených.

ANDRÉ GIDE

Život jde kupředu: kdo mu nestačí, zůstává osamocen.

 

MAXIM GORKIJ

Obětovat svůj život - své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního.

JOHN RUSKIN

Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej.

HOMÉR

Vždyť ten lidský život je hra kostkami: když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou.

PUBLIUS TERENTIUS AFER

Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.

MIROSLAV TYRŠ

Věří nikoliv kdo chce, ale ten, kdo může, neboť víra je dar života, milost Boží.

MIGUEL DE UNAMUNO y JUGO

V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš.

 

PUBLIUS TERENTIUS AFER

Život je jako trubka. Když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.

LOUIS  AMSTRONG

 *Minulost nezměníš.Z minulosti se pouč a dobře si to zapamatuj.Je zbytečné trápit se tím, co se stalo.Pokus se to pochopit. Všichni se navzájem opouštíme, měníme se, umíráme, přerůstáme své nejlepší přátele.Ale i když tě opravdu opustím, budeš už mít v sobě něco z mé bytosti,budeš už někdo docela jiný! Pravě proto, žes mně poznal*

*Jestliže mlčíš - mlč z lásky,jestliže mluvíš - mluv z lásky,jestliže napomínáš - napomínej z lásky,jestliže odpouštíš - odpouštěj z lásky... *

*Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, dokonalost však není maličkost*Michelangelo Buonarotti    

*Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem*Antoine de Saint-Exupéry

*Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led* eskymácké  přísloví    

 *Jakmile uzavřeme přátelství, musíme důvěřovat. Pochybovat můžeme předtím*Seneca   

*Přítel je člověk, který zná tvoji minulost, věří ve tvou budoucnost a má tě rád takového, jaký jsi dnes*

*Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství* *Dva lidé jsou vždy dva extrémy*   Fridrich Hebbel

 *Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky*. E.M.Remarque

*Každý si přeje dlouhý život,ale nikdo nechce být starý* J.Swift

*Odpouštěj celému světu,jenom sobě nic*  Platon

 

*Lidský život není nic jiného než řetěz zmeškaných příležitostí* Sokrates

*Až ti bude úzko,otoč se čelem ke slunci... všechny stíny budeš mít teď za zády*                               

*Někteří lidé se tak bojí smrti,že ani nezačnou žít. VanDyke

*Láska je vítězstvím citu nad zkušeností* A.Graff

*Láska je vždycky následována stínam strachu*Osho

*Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí.*Jacques Bénigne Bosseut

*Smyslem života není najít štěstí, ale hledat ho* Blaise Pascal

*Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu*Leonardo da Vinci 

*Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne*  Božena Němcová

 *Žena je kořenem, muž stromem. Strom vyroste vysoko jen tehdy, má-li silné kořeny* Pearl S. Bucková

 *Dobré víno tvoří dobrou krev, dobrá krev je předpokladem dobré nálady, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům, dobré skutky dělají člověka člověkem* z moudrosti starých Čechů                                                   

Když se modlíme za sebe, vede nás k tomu nutnost,když se však modlíme za jiné, vede nás k tomu láska*Sv. Bernard
 

*Na světě jsou nekonečné jen dvě věci. Vesmír a lidská hloupost,
ale tím prvním si nejsem jistý*                                                                      A.Einstein                                                                     

*Čím více se člověk pokouší vyhýbat utrpení, tím víc trpí, protože ho začnou mučit  nepodstatné anebo bezvýznamné věci* A.Einstein

*Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem* H.Balzac

*Génius je člověk jako každý jiný.Jen je jiný* H.Balzac

*Ti, kteří jsou spokojní sami se sebou, obvyklé mají zlý vkus* H.Balzac

*Manželství je jako soudní proces-jedna strana je vždy nespokojená*

*Lidé mi říkají mlč když věta ještě neskončila, stůj když ještě mohu jít, miluj když mně už nikdo nemá rád a jednou mi poví žij když já už budu umírat* 

*Rozhodl jsem se že budu žít věčně a zemřu jen v případě že by mi to nevyšlo* E.M.Remarque 

*Je chybou nevěřit ničemu, i věřit všemu* 

*Kdo není milován, je sám i uprostřed davu*

*Zásady jsou sice krásná věc, ale musí se z nich slevit, aby se našel střed mezi různorodými zájmy*

*Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme schopni je prožívat*

*Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět - je v něm to, co do něho vkládáme*    (J.Čapek)                                                       

*Tam, kde se prolínají všechny hranice a potkávají všechny protiklady, tam je bod, za kterého tryská život* Ch.F.Hebbe

*Musíme umět odpouštět a netrvat v nepřátelství a v nevlídném smýšlení, které druhému činí bolest a nám brání v požitku ze sebe samých* Bonaparte Napoleon

*Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění*Herbert Frank Patrick

*I ta nejžhavější náruč jednou zchladne, i to nejvěrnější srdce jednou zradí, nejsladší vzpomínka jednou zhořkne a nezbude nic, jen věčně neukojená touha a žal. Nevěřte lidem, zklame vás každý. Stulte se v náruč přírody a nechtějte nic od člověka*Destinnová Emma

*Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl dříve a vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví*  Karel Čapek

*Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat ty nebo ten, s nímž hovoříš. Nevyřčené slovo - zlaté*Tolstoj

*Člověku je třeba dvou let, aby se naučil mluvit a šedesáti let, aby se naučil držet jazyk za zuby*L.Feuchtwanger

*Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak naopak malí duchové mají zase nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic* La Rochefoucauld
 

*Zjevně by měly být dva druhy výchovy. Jedna by učila, jak si vydělat na živobytí, druhá, jak žít*. Truslov

 *Nejlepším způsobem lichocení je nechat druhého hovořit a být posluchačem* 
 
J. Addison

*Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence*

*Pranýřování lží mnohdy bývá jen snahou vzbuzovat dojem, že my sami říkáme vždycky jen pravdu a nic než pravdu*Rochefoucauld

*Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné*Komenský Jan Amos

 *Sny nás pozvedají z pozemského každodenního života. Obohacují naši budoucnost o nové možnosti*Leo Buscaglia

*Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost* Victor Hugo

*Láska má své iluze a každá iluze má svůj zítřek. Z toho důvodu se už tolik milenců rozešlo, ač věřili, že jsou spokojeni navždy*Balzac

*Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít.I když si je člověk zachová v srdci,žel přírodě, nezachová si je v kolenou.*

*Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život !!!

*Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat,chytrý musí vymýšlet*

 *Život vždycky stál a stojí a bude stát za to, aby byl dožit.Ono se s ním popravdě ani nic víc nedá*

*Není umění sebrat se a odejít, ale sebrat se a zůstat*

*VŠICHNI SE CHTĚJÍ DOŽÍT VYSOKÉHO VĚKU-JEN NIKDO NECHCE BÝT STARÝ*

*BLBÉ NENÍ STÁŘÍ,ALE TY BLBÉ KECY TĚCH KOLEM O NĚM  *Miloš Kopecký

 *Věřím, že fantazie je silnější než vědění.Že mýty mají větší moc než historie.Že sny jsou mocnější než skutečnost.Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.Že smích je jediným lékem na zármutek.A věřím, že láska je silnější než smrt. *

 *Nehledej krásu – je klamavá. Nehledej bohatství – je pomíjivé. Hledej někoho, kdo Tě umí rozesmát. Protože stačí jeden úsměv, aby se Tvůj pochmurný den vyjasnil*

*Co neovlivníš, neřeš*

*Mladí jsme jen jednou, ale s chybami žijeme až do smrti*

*Na překonání strachu nejsme nikdy staří*

*Počítač je tak schopný, jako člověk, který ho používá*

* Všichni máme možnost volby*

 

  
[Einstein Albert]
Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.
 
 
[Seton Ernest Thompson]
Moudrý je ten, kdo se dovede učit od druhých.
 
 
[Emerson Ralph Waldo ]
Jediná myšlenka zažehne tisíce svíček.
 
 
[Rousseau Jean Jacques]
Ten, kdo přemýšlí, je zkažené zvíře.
 
 
[Ezop [Aisópos]]
Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale, ten, kdo ví, co je třeba.
 
 
[Werich Jan]
Paměť je výsadou blbých, chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet..
 
 
[Descartes René ]
Myslím, tedy jsem.
 
 
[Galilei Galileo ]
Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.
 
 
[Shaw George Bernard]
Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech
 
 
[Bahá’u’lláh]
Ponořte se do Oceánu Mých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a objevíte všechny perly moudrosti, ukrývající se v jeho hlubinách.
 
 
[Leonardo da Vinci]
Moudrost je dcerou zkušeností.
 
 
[Edison Thomas Alva]
Genialita je procento inspirace a devadesát devět procent potu.
 
 
[Talleyrand-Perigord Charles Maurice de]
Pro kariéru není třeba ani tolik inteligence jako zchytralosti.
 
 
[Sartre Jean Paul]
Člověk, na nějž nadávají blbci, je hoden důvěry.
 
 
[Kant Immanuel]
Odvaž se používat vlastní rozum!

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš*

 

 

*Opravdové přátelství je jako světluška - svítí tím víc, čím větší je kolem tma*

 

*Žij teď,  protože zítřek možná nebude*

*Žijme tak, abysme se nemuseli bát srovnávání*

*K řízení sebe samého používej mozek, k řízení druhých použij srdce*

*Velcí lidé diskutují o myšlenkách, průměrní lidé diskutují o skutcích a malí lidé mluví o druhých*

 

*Častokrát se raději neptáme, protože se bojíme odpovědi*

*Lépe je nemít,  než ztratit*

*Kdo se ptá, stydí se malý okamžitk. Kdo se neptá, stydí se celý život*

*Život není to co chceme, to co máme, ale to, co vydržíme* 

*Nemá smysl se trápit něčím, co už nemůžeme změnit*

*Radost a žal přicházejí společně.  Usedne-li jeden z nich k vašemu stolu, věřte, druhý spí ve vašem loži*

*Nejčastěji se mýlí ti, kteří si myslí, že se nemýlí vůbec*

*Čeho se na nás dopustili druzí, s tím se vyrovnáme. Horší je, vyrovnat se s tím, čeho jsme se dopustili sami na sobě*

*Nic na tomto světě se neděje bez důvodu*

*Říkat pravdu může každý blbec, ale ke lhaní je potřeba, alespoň trošku rozumu*

*Je lepší se utahat než zrezivět*

*Jakmile se z mládí začně dělat zásluha, je to špatné, protože každej blbec  starej  byl taky někdy mladej*

*Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Přijdou velmi brzo dny, kdy to bude daleko horší. Pro změnu budeš chtít, ale pak už nebudeš moci*

*Stáří může být nešťastné a neradostné jako mládí. Srovnávám-li, nezdá se mi stáří se všemi slabostmi, které přináší, bez radosti, jen zabarvení a zdroje těchto radostí jsou jiné* 

 

 *Má-li člověk v duši světlo,vyzařuje z něj krása.Vyzařuje-li z člověka krása,vládne v jeho domě harmonie.Vládne-li v jeho domě harmonie,panuje řád v národě.Panuje-li řád v národě,je mír na celém světě*čínské přísloví

 *Přijde v životě chvíle, kdy ztratíš to nejdražší co jsi měl,pro co jsi žil, smál se a někdy i uronil slzu.V tu chvíli bys nejradši umřel, ale ŽIVOT JDE DÁL !A někde v dáli na Tebe čeká štěstí !Zatím je skryté a Ty proto musíš dál, abys ho našel *

 

*Jen to ztracené, čeho se sami vzdáváme*

* Co nikdy nelze vrátit - kámen, když už jste ho hodili

                                   - slovo, když už jste ho vyslovili

                                   - příležitost, když jste ji promarnili

                                   - a čas, když už uplynul*

* Včerejšek je historie, zítřek tajemnství a přítomnost? To je dar.*

* Čas od času se stane, že někoho ztratíme*

* Život je neobyčejný a chuť každého momentu neopakovatelná*

*Shovívavost je schopnost odpouštět druhým. Moudrost je schopnost odpustit sám sobě*

  *Mladí jsme do té doby, dokud jsme ještě schopni se učit, osvojovat si nové zvyklosti a snášet odpor*

  *Co vykonáme pro sebe, zemře snámi. Co vykonáme pro druhé, zůstává*

 

citáty a moudra o životě

  

 

*Žití je hoden jen ten, kdo se o něj rve den co den*

*Pokoj v duši, veselost a spokojenost jsou základem všeho štěstí, zdraví a dlouhého života*

*Člověk není souhrnem toho co má, ale souhrnem toho, co  ještě může dosáhnout*

*Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdravý instinkt je pro*SAMUEL BUTLER

*V každém snu je skryta hořkost konce. A konec postrádá vlídnost naděje*EDUARD PETIŠKA

*Vždyť ten lidský život je hra kostkami: když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou* PUBLIUS TERENTIUS AFER

*Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás*ANTIFÓN z Rhamnúntu

*Nejlepší výchovy se dosahuje spíše tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách*HONORÉ DE BALZAC

*Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě, ať už je jakýkoli, se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost*VISARION GRIGORJEVIČ BĚLINSKIJ

*Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje*HENRI LOUIS BERGSON  

*Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu, jasný a krásný život ti leží u nohou. Tak vstaň a čiň se! *ANDREW CARNEGIE

*Z příkladu jiných lidí se nauč, co máš dělat a co ne. Život jiných je naším učitelem*MARCUS PORCIUS CATO starší

*Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života; nic nám ji, právě ji, nenahradí*JOSEF ČAPEK

*Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme*JOSEF ČAPEK

*Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas*KAREL ČAPEK

*Je to zákon života: jakmile se před námi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty zavřené a nevšímáme si těch otevřených*ANDRÉ GIDE

*Život jde kupředu: kdo mu nestačí, zůstává osamocen*MAXIM GORKIJ

*Obětovat svůj život - své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního*JOHN RUSKIN

*Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej*HOMÉR

*Vždyť ten lidský život je hra kostkami: když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou*PUBLIUS TERENTIUS AFER 

*Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života*MIROSLAV TYRŠ

*Věří nikoliv kdo chce, ale ten, kdo může, neboť víra je dar života, milost Boží*MIGUEL DE UNAMUNO y JUGO

*V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš*PUBLIUS TERENTIUS AFER

*Život je jako trubka. Když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde*LOUIS  AMSTRONG 

 

 

*Fráze a lež je smrtelným hříchem literatury*ERNST FISCHER

*Co s přírodou je v neshodě, má smrti znak již na svém čele - a kletbu ve svém průvodě*VÍTĚZSLAV HÁLEK

*Prohra se smířením je lepší než výhra s nepřátelstvímARABSKÉ PŘÍSLOVÍ

*Fráze a lež je smrtelným hříchem literatury*ERNST FISCHER

*Mám pochybnosti. Všichni my lidé jsme nástroje na které se hraje, máme v sobě náboj smrti, rozkoše, vášně a touhy a když se vám podaří tento nástroj rozehrát, tak znějí struny temně nebo vysoko. Přes všechny pochybnosti se ale musíme pokusit je rozehrát*JAN SAUDEK

*Jakmile ze srdce vypustíš strach před smrtí, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec*LUCIUS ANNAEUS SENECA MLADŠÍ

*Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem*JOSEPH ADDISON

*Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to*ALBERT EINSTEIN

*Říkáš, že miluješ slunce, ale když svítí, skrýváš si tvář. Říkáš,že miluješ déšť, ale když prší,otvíráš deštník .Říkáš, že miluješ vítr, ale když fouká, zavíráš okno*

 

*Myslet neznamená vědět,vědět neznamená chápat,a chápat ani zdaleka neznamená pochopit...*

*Když už člověk jednou je,tak má koukat, aby byl.A když kouká,aby byl,a je,tak má být to,co je,a nemá být to,co není,jak tomu v mnoha případech je*/Jan Werich/

 *Schopnosti rostou s nároky*

 

*Veselému člověku připadá veselý celý svět*

*Skutečným úsměvem života je úsměv ve chvíli, kdy ti je do pláče*

*Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu*

*Sama cesta je naš cil.

 

*Myšlenka - neprodejný odpad zakázkové intelektuální produkce*Gabriel Laub

*Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost*Decimus Iunius Iuvenalis

*Je škodlivé číst o nějakém předmětu dříve, než jsme o něm přemýšleli sami, protože se s novou látkou vkrade do hlavy i nové hledisko na ni a cizí poměr k ní, a to tím snáze, že nás lenost a netečnost přímo vybízejí k tomu, abychom si ušetřili námahu myšlení...*Arthur Schopenhauer

*Mít dobrou mysl nestačí, hlavní je používat ji*Descartes

*Neříkej vždy co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš*C. A. Claudius

*Mladí jsme jen jednou, ale s chybami žijeme až do smrti*

*Na překonání strachu nejsme nikdy staří*

*Nikdy se neboj stínu, protože každý stín znaměná,že někde nablízku je světlo*

*Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit*malajské přísloví

*Příroda dovede stejně jako básník vytvvořit největěší efekty s nejmenším počtem prostředků*H.Heine

*Dobrý přítel přinese topení když svět zapadne sněhem* čínsképřísloví

*I z kamenů, které leží na cestě se dá vystavět něco krásného* J.W.Goethe

*Život je jen otevření a zavření očí. Záleží jenom na tom co během této ktátké chvíle uvidíš* F.Ch.Heebel

*Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti*

*Kde je život je naděje*

*Rozum je světlo, terým má být příroda osvětlena, ne zapálena*

*Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, se už nikdy nevrátí*

*Den bez úsměvu je den ztracený*

*Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat*

 

*Statečnost přikazuje nikdy nerušit dané slovo. Zato moudrost přikazuje nikdy to slovo nedávat*Tristan Bernard

*Moudrost stejně jako želví polévka není dostupná každému*Kozma Prutkov

*I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat*Orison Swett Marden

*Hloupé nápady mívá každý, ale jen moudří je nevyslovují*Wilhelm Busch

 

*Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít*

*I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat*

*Hloupé nápady mívá každý, ale jen moudří je nevyslovují*

*Také se vám občas stane, že ke konci týdne marně přemýšlíte kam tak rychle utekl a co jste vlastně během toho týdne dělali? Využívat každý den svého života neznamená, že musíme pokaždé udělat něco velkého, odvážného nebo nového. Úplně stačí uvědomit si ty malé šťastné chvilky, ze kterých se skládá celý náš život*

 

*Umění je stromem života. Věda, to je strom smrti*WILLIAM BLAKE

*Ó, šťastný smrtelník! Jemu nikdy nechyběl humor*MARCUS TULLIUS CICERO

*Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem; třeba je pro člověka největším dobrem*PLATÓN