Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

                                    

 

 

 AZTÉCKÝ

 

 

                                        

Aztécký horoskop

             

Vždy mě zajímala různá odvětví okultních věd, starodávných písem, kalendářů a také různých horoskopů. Na xom`s pinion rozjíždím zcela nový okruh témat Horoskopy, který bude postupně objasňovat známé i méně známé druhy horoskopů. První článek je věnován Aztéckému horoskopu, který je zajisté velice přitažlivý svou exotičností i tajemnem, které tuto dávnou civilizaci stále halí. Aztécký horoskop vychází ze starého posvátného kalendáře Tonalpohualli (přeložit se dá jako „počítající po dnech“), který měl 260 dní. Kalendář není ani sluneční (solární), ani měsíční (lunární) – je založený na dvou cyklech. První cyklus je třináctkový a druhý dvacítkový.. V každé ze 13 částí prvního cyklu je jeden cyklus o 20 částech.. Každá část 20 cyklu je dlouhá 1 den, proto můžeme 20 cyklus nazývat týdnem a 13 cyklus měsícem. Každý den v týdnu má svůj speciální název a symbol, který je věnován nějakému bohu. Pro naši práci ale nebudeme pracovat s Tonalpohualli, ale s Xiuhpohualli, který doplňuje původní kalendář na 18 měsíců (meztli) a 5 speciálních – špatných dní.

Výpočet vašeho znamení se docílí součtem čísel, které reprezentují rok, měsíc a den vašeho narození. Přesný popis výpočtu je k nahlédnutí na samém konci článku..

 Krokodýl    Staří Aztékové říkali, že Krokodýli se dají "snadno ovládat" ročním pánem, což znamená, že se nechají ovlivnit duchem doby ve formě jakéhokoliv stimulu či atmosféry kolem nich. Samozřejmě k jejich prospěchu, neboť snadno přebírají iniciativu a jsou pozitivními nositeli myšlenek své doby. Jednají rázně, účelně, prosadí se ve svém okolí vlastní autoritou, jejich život provází úspěch. Jsou to mystifikátoři, básníci a snílci. Jak jsou schopni absorbovat ze společnosti to nejlepší, tak i bohužel i to nejhorší. Zůstanou-li fascinováni magickou hrou představ, nechají se pak snadno vtáhnout do psychického světa snů a hrozí jim pád do hlubin času.
Partneři: Pes, Opice

Vítr   

Je symbolem vitálního ducha a životní síly. Přílišná síla však může vést k nepřiměřené aroganci a pýše. Ti kdo jsou narozeni v tomto znamení, které je naplňuje mocným množstvím energie, mohou v životě vykonat fantastické věci. Musejí se však naučit kontrolovat svůj vztek a přílišnou vznětlivost. Staří šamani radili rodičům, aby nekrotili své "větrné" děti dalšími výbuchy vzteku a zloby, neboť je tak podněcují k ještě agresivnějším reakcím. Naopak mírnost a lehkost jsou tím správným lékem na zlobnou duši. Naučí-li se lidé tohoto znamení kontrolovat svou vnitřní vichřici, pak budou vanout jako svěží větřík za teplého slunečného dne a prožijí mírumilovný a šťastný život.
Partneři: Opice, Osel

Dům    

Aztékové s oblibou říkali, že kolem lidí narozených v tomto znamení se vznáší ženská lehkost a nezáleží na tom, jestli jde o ženu, či muže. Mají řečnické a spisovatelské vlohy a vyzařuje z nich verbální talent. Lidé domu stojí jednou nohou v nezemském světě, což se samozřejmě projevuje někdy i negativně.Dokážou spřádat pavučiny lživé fantazie stejně jako promlouvat moudře a pravdivě. Jejich slova umějí bodat a zraňovat stejně jako inspirovat a léčit. Někdy jsou melancholičtí a zasmušilí.Říká se, že tito lidé jsou pověstní svým nadáním k duchovním uměním, které klade důraz na mluvené slovo. Byli mezi nimi věhlasní šamani a věštci.
Partneři: Osel, Rákos

Ještěrka      

Ti, kdo jsou narozeni v tomto znamení, budou bohatí a moudří. Jsou obdařeni pevným zdravím a jsou silně sexuálně založeni. V aztéckém horoskopu totiž Ještěrka ovládala pánevní oblast lidského těla, sídlo sexuální moci. Ta se jim někdy stává osudnou, neboť nepříliš dobře ovládají své vášně. Zvlášť vypracované Ještěrky se těší pověsti sukničkářů a žen milujících muže.Svědčí jim pobyt na čerstvém vzduchu, v přírodě a sluneční světlo, to je činí opravdu šťastnými. Jejich slabosti jsou též především pozemského rázu - bývají rozmařilí a utrácejí hromady peněz. Aby dosáhly skutečné moci a moudrosti, je nutné vybít jejich obří vitální energii v práci a ve sportu.
Partneři: Rákos, Jaguár

Had   

Narodí-li se člověk v tomto znamení, má podle starých Aztéků všechny předpoklady stát se velkým šamanem. Hadi jsou spiritisty, médii, nejmocnějšími muži a ženami společnosti. Bývají obdařeni vysoce magickou a zároveň prudce sexuální energií. Vidí pod povrch věcí, do tmavého srdce reality, což jim dává schopnost poznání. Jsou bystří, vnímaví a citliví. Jejich vnitřní síla i zrak ovšem nesmějí sloužit pouze k upevňování vlastní moci, je to dar, který mají využívat k rozvíjení ducha. Soucit s druhým je oním nezbytným klíčem, jenž odemyká velkým Hadům bránu ke štěstí.
Partneři: Jaguár, Orel

Smrt    

Lidé narození v tomto znamení mají vskutku štěstí, jde totiž o jedno z nejpříznivějších předpovědí indiánského horoskopu. Pro Aztéky představovalo podsvětí zdroj vší energie a růstu. Není místem hrůzy a útrap jako křesťanské peklo. Všichni, kdo se narodili ve znamení Smrti, mají mocné požehnání proměny a vyzařují určitou lehkost či ženskost, ať jde o muže nebo ženu. Tato vlastnost jim slouží ku prospěchu. V jemnosti těchto lidí je určitý magnetismus, který přitahuje úspěch, hojnost a bohatství. Jsou nadaní verbální dovedností, mohou se tedy stát dobrými vypravěči, spisovateli či novináři.
Partneři: Orel, Sup

Jelen      Ti, kdo se narodili ve znamení Jelena, jsou vnitřně velice silní lidé. Prožívají svůj život intenzivně, plně a rázně. Zcela vyvracejí představu o plachém a mírném tvorovi. Připomínají spíše mocné zvíře, které je "pánem lesa" a vymáhá si za všech okolností dominantní postavení. Jsou to rození vůdci a výjimečné osobnosti. Dávat najevo jejich moc je pro jedince narozené ve znamení jelena prvořadou záležitostí. Pokud tito lidé nezneužívají svých nevšedních vloh a psychických schopností, stávají se vůdčími osobnostmi své doby.
Partneři: Sup, Zemětřesení

Králík    

Ty, kteří se narodili ve znamení Králíka, čeká s největší pravděpodobností šťastný osud, neboť toto znamení je považováno za nadmíru příznivé. Celý život je provází pocit vyrovnanosti a spokojenosti, který čerpají z pochopení přírody. Znamení Králíka je chápáno jako znamení úrody. Vlohy k vytváření hojnosti, vydělávání peněz, skvělá intuice, smysl pro rodinu a sepětí s tradicí předků - to jsou vlastnosti, které charakterizují Králíky.Jsou velmi smyslní, proto je mohou nevázané vášně přivést k alkoholu a drogám. Všichni tito lidé, dokonce i ti, kteří se ve svých životech s podobnými těžkostmi nikdy nepotýkali, musejí soustředit všechnu energii na produktivní práci. Nuda, frustrace či nedostatek činnosti je snad může svést na dráhu nezřízeného pijáka.
Partneři: Zemětřesení, Chalcedon

Voda    

Aztéčtí šamani považovali toto znamení za velmi obtížné. Lidé narození ve vodě prý měli posvátné zemi zaplatit velký dluh, vyjádřeno slovy dnes tak populární metafyziky, platit svou " těžkou karmu".Většinou svým zdravím. Jisté je , že tito lidé mívají zdraví chatrnější a jsou náchylní k chronickým onemocněním všeho druhu. Jejich zdravotní problémy ovšem mívá na svědomí výrazná citlivost a zranitelnost. Bývají váhaví a nejistí. Jsou však velmi umělecky nadaní, mají bohatou fantasii, vynikající intuici a tvůrčí energii. Pokud lidé Vody dokážou využívat svůj bystrý intelekt a skvělý úsudek, projdou úskalími temných vod úspěšně a dosáhnou nejvyšších cílů.
Partneři: Chalcedon, Déšť

Pes  
Znamení psa je podle starých indiánů problematické, neboť tyto lidi obklopuje a naplňuje neovladatelná touha po lásce a smyslném potěšení. V krajním případě může jejich bezuzdné rozkošnictví a požitkářství vést až k sobeckému prosazování vlastní osoby na úkor druhých. Na druhou stranu tito lidé bývají skvělými společníky a důvěryhodnými přáteli. Vůbec přátelství je pro ně vysoká hodnota, kterou dokážou velmi respektovat. Všichni narození v tomto znamení žijí v úzkém spojení se svými vyvinutými instinkty. Nevědomá síla, která je naplňuje onou proslulou smyslností, je zároveň mocí, jež jim propůjčuje to nejvzácnější z lidských vlastností - víru ve vítězství.
Partneři: Déšť, Květina

Opice    

Říká se, že Opice je jedno z nejšťastnějších znamení a ti, kteří se narodili v jejím vlivu, budou mít v životě štěstí na své straně, ať již jde o manželství, děti, obchod, či peníze. Opice vyhrávají bez zvláštní námahy, všemu rozumějí, aniž se potřebují příliš učit. Jsou od přírody nadaní umělci a řemeslníci. Nechybí jim přátelskost a díky své vitalitě a živosti i oblíbenost. Na druhou stranu Opičím lidem hrozí, že ve své ješitnosti a nadutosti, která pramení z velkých dovedností, dojdou tak daleko, že přestanou myslet na ostatní a mohou být až úmyslně krutí k těm, kteří postrádají tvořivou jiskru. Přehnaná ješitnost a sobectví tvoří temnou stránku oblíbeného znamení Opice.
Partneři: Květina, Krokodýl

Osel    

Toto znamení představuje posvátnou spirálu života, která má mnoho jmen ( např. cesta, tráva ). Je to cesta energie, která pochází z nebes a proudí dolů a zase skrze nás zpět. Není pochyb, že lidé narození v tomto znamení jsou vyjímečně obdaření mocí, kterou využívají tichým a nenápadným způsobem. Pomáhají druhým, jsou obětaví, zodpovědní a soucitní. Jejich úkolem je šířit klid a harmonii. Říká se, že tito lidé přinášejí zdraví, a není divu, vždyť v nich samých proudí životní síla nevídaného množství. Snad proto je mezi nimi mnoho velmi schopných lékařů, léčitelů a zdravotních sester, kteří svým pacientům nepřinášejí pouhou fyzickou úlevu, ale především duševní povzbuzení a útěchu.
Partneři: Krokodýl, Vítr

Rákos    

Narodit se v tomto znamení je velice šťastnou okolností. Podle staromexické mytologie se v Rákosu narodil opeřený had, nositel světla, a na zem sestoupili bohové. Tito lidé jsou velmi užiteční. Jako členové jakéhokoliv společenství jsou jejich tvůrci a v roli rodičů jsou zdrojem štěstí a moudrosti. Říká se, že mívají mnoho dětí a zastávají rodičovskou funkci pro široké příbuzenstvo i celé své okolí. Fungují jako opěrný bod, pilíř světa. Jsou praktičtí a starostliví. I to nejšťastnější znamení má své stinné stránky, v tomto případě jsou to citové zmatky a sklony k nevěře. Mimomanželské vztahy mohou způsobit problémy v rodinném životě.
Partneři: Vítr, Dům

Jaguár     

V době starých Aztéků byl Jaguár symbolem nočního nebe. Když slunce zmizelo za horizontem, nastoupilo svou pouť podsvětím, mělo podobu Jaguára. Lidé narození v tomto znamení mají jakousi nepolapitelnou jiskru onoho světa. Jsou mazaní a mrštně proplouvají od jednoho problému ke druhému, objevují se znovu a znovu na scéně života a jsou úspěšní. Jejich hlavními problémy jsou konflikt a svár, kterým se neumějí vyhnout. Jaguáří lide velmi často dospějí ke značnému bohatství, lehce získají všechny poklady země, zlato, stříbro, drahé kovy. Bohatství, které na ně čeká, si však vybírá svou daň. Vitální a transformační moc podsvětí totiž tlačí tyto lidi k přeměně, které se snaží odolat, a následný konflikt mezi vědomím a podvědomím se projevuje jako nemoc.

Partneři: Dům, Ještěrka

Orel   
Orel představuje znamení nadané v materiálním i duchovním světě. Je to znamení vášně a touhy. Orlí lidé očekávají od života to nejlepší a tíhnou k výšinám. Vynikají v zálibě i pro materiální hodnoty, proto se o nich říká, že vždy dosáhnou bohatství. K tomu jim pomůže vlastní dovednost. Vypracovávají se v mocné a sebevědomé členy společnosti. Jsou chytří, silní, obratní. Musejí se ovšem naučit kontrolovat své bouřlivé emoce a být více odpovědní, pak se z nich stanou skuteční Orli s mimořádnými schopnostmi a skvělým osudem.
Partneři: Ještěrka, Had

Sup     

Ve znamení supa se rodí nadmíru smyslní lidé, kteří si dokáží užít všechny slasti života. Ke všemu mívají velké štěstí, takže jim většina prohřešků a přehmatů projde bez větší újmy. Obecně jsou tito lidé pomalí, dobromyslní. Říká se o nich, že jsou sice velmi nespolehliví, ale šťastní. V roli rodičů se projevují poněkud ledabyle, přestože svoje děti milují mívají sklony k přílišné shovívavosti a nezodpovědnosti. Ani v manželství nebývají těmi nejvěrnějšími partnery. Tito lidé vynikají tzv. bezelstnou leností, která je stejně tak kouzelná jako odpuzující. Navzdory zdánlivému nedostatku motivace se jim daří vydělávat peníze a jejich rodiny žijí v blahobytu.
Partneři: Smrt, Had

Zemětřesení   


Je to znamení myšlení. Lidé narození v tomto čase jsou hloubaví a aktivní zároveň. A protože se z myšlení rodí čin, tak ti, kdo se narodili ve znamení zemětřesení se často stávají muži činu a jsou přirozenými vůdci komunity. Mají vlohy pro řídící funkce jak v materiálním tak v duchovním smyslu. Jsou nevypočitatelní, nikdy se nedá s jistotou říct, zda nejnovější myšlenky zrozené v jejich bystrých mozcích budou pro svět prospěšné, či zda zůstanou pouhým sněním. Mohou být i hádaví a nesnášenliví zmatkaři, ale také jsou schopni hloubavého až vizionářského uvažování. Lidské myšlenky jsou jako jiskry energie, probleskující z nitra země - a to je důvod, proč indiáni toto znamení označují jako Zemětřesení.
Partneři: Jelen, Smrt

Chalcedon     

Uvědomit si dualitu, znamená chápat svět jako arénu konfliktů. Vybrat si mezi dvěma realitami obnáší vstoupit do sporu, stát se válečníkem nebo rytířem. Právě toto bolestivé pochopení protipólů, činí z Chalcedonu poněkud problematické znamení. Ti, kdo se v něm narodili, berou svět až příliš černobíle. Jsou hašteřiví a svárliví, jejich zbraní je ostrý jazyk. V souladu s dualitou tohoto znamení je jejich dalším výrazným rysem touha po harmonii. Proto by se měli naučit využívat svůj bystrý rozlišovací postřeh jako dar, ne jako nůž. Pokud to dokážou, stávají se tito věční buřiči lidmi s úžasně uklidňujícími až léčivými schopnostmi.
Partneři: Králík, Jelen

Déšť      

Lidé narození v tomto znamení mají často pocit, že jejich život ovládá bouře. Podle starých Aztéků jsou sužováni problémy předků - tzn., že jejich život je zatížen karmickou minulostí a následkem toho jsou k nejrůznějším potížím náchylní více, než druzí. Jsou velmi citliví, zranitelní, soucitní, šlechetní, nápadití a oplývají bujnou fantazií. Jejich nadání je často vede na uměleckou dráhu. Měli by mít na paměti, že věštecký výklad tohoto znamení mluví o službě společnosti, prospěšnosti pro svět. Lidé Deště se tudíž mohou zbavit svého karmického břemene tak, že zasvětí život něčemu vyššímu - pomoci ostatním.
Partneři: Voda, Králík

Květina      

Básnické a umělecké nadání bylo pro Aztéky nadáním duchovním, tvořit básně a písně znamenalo nabízet "květiny bohům". Proto se prý v tomto znamení rodí ti nejschopnější umělci. Mají silné sklony k mysticismu, a to někdy až nezdravému, takže pomáhají mámením a přeludům. Pokud se této nebezpečné stránky své povahy vyvarují, mají všechny předpoklady dosáhnout bohatství a moudrosti. Jejich spojení s "oním světem" bude pro ně spíše přínosem, než zkázou. Lidé Květin mohou čekat od života příslib úspěchu a všech pozemských slastí.
Partneři: Pes, Opice

Způsob počítání

Začneme číslem měsíce – číslo v závorce poslouží jako základ výpočtu: Leden (0), únor (31), březen (59), duben (90), květen (120), červen (151), červenec (181), srpen (212), září (243), říjen (273), listopad (304), prosinec (334).

K číslu měsíce přičteme den narození (pokud jsem se narodil 1. června, tak budu počítat 151 + 1).

K součtu dne a měsíce přičteme číselnou reprezentaci roku, kterou vyčteme z následující tabulky na obrázku:

 

 

Pokud jsme se narodili v přestupném roce, tak přičteme ještě 1.

Tedy pokud jsem narozen 1. 6. 1984, tak mám součet 151 (měsíc) + 1 (den) + 17 (rok) + 1 (přestupný) = 170

Nakonec najdeme své znamení, pokud je číslice na místě desítek sudá, hledáme v seznamu pod tímto textem, pokud je lichá, hledáme v seznamu níže.. Číslo u každého znamení je číslice na pozici jedniček, podle něj si najdeme to naše.. V příkladu jsme měli 170, tudíž hledáme v lichém sloupci a pozici 0 – jsme Květina.

Sudá číslice na pozici desítek:
0 – Pes
1 – Krokodýl
2 – Vítr
3 – Dům
4 – Ještěrka
5 – Had
6 – Smrt
7 – Jelen
8 – Králík
9 – Voda

Lichá číslice na pozici desítek:
0 – Květina
1 – Opice
2 – Osel
3 – Rákos
4 – Jaguár
5 – Orel
6 – Sup
7 – Zemětřesení
8 – Chalcedon
9 – Déšť