Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Osobní horoskop

Každý osobní horoskop se skládá ze tří základních prvků: tvoří jej postavení planet, zvířetníková znamení a domy s ascendentem na hrotu prvního domu. Důležité jsou také aspekty - úhly mezi jednotlivými prvky horoskopu, hlavně planetami.

 

Planety představují určité psychologické motivy a hybnou sílu. Tak třeba Mars je onou planetou, která nám pomáhá věci prosazovat, Venuše nám pomáhá harmonizovat vztahy, Jupiter rozšiřuje, Saturn nás omezuje.

 

Zvířetníková znamení pak ukazují, jaké životní postoje bude člověk zastávat. Planety přejímají vlastnosti těchto znamení. Mars se může prosadit vlastnostmi Berana nebo třeba Býka. Vždy je to jiný Mars. Venuše v Blížencích vám může přinést mnoho citových vzplanutí v mládí, v Raku vám dá velkou lásku k rodině a k dětem.

 

Domy pak ukazují na oblasti každodenního života, ve kterém se takový vliv odehraje. Mars v Býku se bude prosazovat pomalým a vytrvalým způsobem, jeho postavení v domě, ve kterém se nachází, určí přesně tu životní oblast, ve které tato vytrvalost a pomalost bude nejpatrnější. Může to být oblast týkající se povolání, školy, vztahů, majetku apod.

 

Planety nám ukazují, co by se mělo stát, znamení, jak se to stane a domy, kde se to odehraje.

 

 

 

Co je ascendent

Ascendent je bod, který vycházel nad obzor, když jsme přicházeli na svět. Je to hrot prvního domu, je oním úhlem našeho pohledu na svět, našeho chování a jednání.

Znamení, ve kterém jsme se narodili, říká, jací jsme uvnitř, jak se cítíme. Ascendent představuje náš vzhled, jak se na první pohled jevíme našemu okolí. Pokud je však v blízkosti ascendentu nějaká planeta, pak svým významem může až překrývat význam ascendentu

Astrologické značky

 

 

Ascendent

V Beranu

Aktivita a elán, snaha prosadit se, postupovat vpřed, člověk má sklon spíše k podněcování a k činnosti než k přemýšlení, pokud ovšem nejsou v Beranu planety jako Saturn (koncentrace) nebo Merkur (inteligence). Mocná vůle, snaha řídit a být v čele.

V Býku

Svéhlavost, soustředění, trpělivost, vytrvalost, pomalý pokrok. Sklon neustále o něčem přemítat, neochvějně sledovat svůj cíl, budovat a stavět. Značné finanční problémy. Silná smyslnost a sexualita, úspěch v pozdním věku. Pomalá adaptace. Velká pracovní síla. Člověk má sklon živit nějakou skupinu lidí (svými idejemi nebo svou silou).

V Blížencích

Osobnost spletitá, rozptylující, těkající. Nervózní, rozmarná, emotivní a velmi intelektuálská povaha. Člověk má rád pohyb a styk s lidmi. Špatné soustředění na jednu věc, neklid, nestálost. Zrozenec se buď přizpůsobuje skupině, ve které žije, nebo žije na jejím okraji.

V Raku

Pasivita, rozmarnost, intuice v rámci nějaké skupiny, člověk se nechává absorbovat druhými. Potřeba matky, lidu, rodiny, minulosti. Mnohé změny. Vazba na ženy nebo na dětství. Tvárnost a plodnost. Plodná přestavivost.

Ve Lvu

Hrdost, velkodušnost a vznešenost. Někdy urozená, bohatá nebo společensky důležitá rodina. Vliv dětí a citových otázek. Při dobrých aspektech je člověk schopen tvořit nebo se nadchnout pro nějaký ideál. Touha prosadit se, vládnout svému okolí. Přehnaná pýcha. Vášnivý temperament.

V Panně

Sklony ke kritice svého okolí, k rozpitvávání, k titěrnostem nebo k intrikám. Rozlišovací schopnosti, zvídavost, láska k detailu, k analytické koncepci. Nedostatek sebedůvěry, nepokoj pociťovaný jako myšlenkový kvas. Metodický duch překonávající city. Citové pohnutky jsou skrývány a podrobovány racionální kritice. Nervózní temperament.

Ascendent

Ve Vahách

Snaha těžit ze svého okolí konexemi, smlouvami, slučováním, manželstvím, politikou nebo uměním. Dispozice k citovému prožívání, přínos vnímavosti a harmonie, politická úloha. Váhání, soudnost, bezstarostnost nebo vyrovnanost.

Ve Štíru

Sklon k boji se svým okolím, aktivní, energická nezlomná povaha. Drsná, spartánská, hrozná síla. Mocná a tyranská vůle, sžíravá kritičnost, schopnost správného úsudku. Zrozenec se prosazuje v pochybných situacích, působí v nich jako katalyzátor, bojuje nebo se mstí. Cholerický temperament.

Ve Střelci

Člověk dává smysl kolektivnímu životu svého okolí, duchovní, náboženské sklony, úcta k zákonu, dobrodružný nebo nezávislý život. Věrnost, upřímnost, morální vůdce. Záliba ve sportech, zaměření na cizinu. Sangvinický temperament.

V Kozorohu

Touha vyniknout nad svým okolím. Nezlomná energie potvrzovaná časem. Samota, ušlechtilost, přemýšlivost, rozvaha. Střídmost a akční síla. Uzavřená a nesentimentální povaha, člověk zaměřený na sebe, lakota nebo silná šetrnost. Mlčenlivost a diplomacie. Artritický temperament.

Ve Vodnáři

Snaha o přestavbu svého okolí. Přátelské, humanitární a pokrokářské sklony. Pružnost ducha a morální citlivost. Přizpůsobivost a dobrá koordinace. Člověk tvoří a dává něco nebo i sebe k dispozici druhým.

V Rybách

Sklony unikat svému okolí, snivost, sklony k intelektové inspiraci, k souznění s neznámem, sledování mlhavého a neurčitého ideálu. Oddanost, nerozhodnost, oběť. Odevzdanost nějakému morálnímu ideálu nebo intuitivním pocitům. Zbožný duch, tajemno.